Pozivamo Vas da uzmete učešće na Međunarodnoj konferenciji “Rani razvoj i značaj rane intervencije”, koja će se održati u Beogradu 26. novembra 2022. godine.

Glavni cilj konferencije “Rani razvoj i značaj rane intervencije” je širenje svesti i znanja o značaju stimulacije u prvim godinama života deteta. Pored glavnog cilja organizacijom konferencije želimo da okupimo stručnjake različitih disciplina koji se teorijski i praktično bave ranim razvojem i ranom intervencijim, a samim tim i da obezbedimo razmenu znanja među učesnicima.

Organizatori konferencije su:

  • FIDO defektološko-psihološki centar, Novi Sad
  • Defektološko-logopedski centar “Rani rast i razvoj”, Bijeljina

Suorganizatori konferencije:

  • ACADIA centar za edukaciju i ranu intervenciju, Beograd
  • Edukativni centar “DETECT”, Bečej
  • EK “Pitajte defektologa”, Beograd

Mesto održavanja Konferencije: Bulevar kralja Aleksandra 77, Velika sala, GO Zvezdara

Oblici učešća u radu Skupa: Pasivno učešće.

Prijavu učešća na skupu možete izvršiti slanjem popunjenog registracionog formulara i skeniranog dokaza o uplati kotizacije na e-mail konferencijaranirazvoj@gmail.com

Broj mesta za uživo učešće su ograničena.

PRIJAVE ZA KONFERENCIJU SU ZATVORENE.

Jezik konferencije: Srpski jezik

Značajni datumi:
1. 11.  2022. godine – Rana prijava
20. 11. 2022. godine – Zatvaranje prijava
26. 11. 2022. godine – Otvaranje konferencije


Napomena: Organizator zadržava pravo da promeni mesto, oblik ili uslove održavanja konferencije, u skladu sa epidemiološkom situacijom u vreme održavanja konferencije.

Sa poštovanjem,

Organizacioni tim Konferencije