9.00 – 10.00 registracija učesnika

10. 00 – 10.30 OTVARANJE KONFERENCIJE

Pozdravna reč organizatora – Fido centar, Novi Sad i Centar za rast i razvoj, Bijeljina

Pozdravna reč – Dragana Đurić, zamenica predsednika opštine Zvezdara

PRVA SESIJA

10.30 – 10.50 Uloga porodice u ranoj intervenciji – podrška roditeljima kod kuće – Jelena Ćirković, diplomirani defektolog, praktičar Sherborne metode

10.55 – 11.15 Značaj rane intervencije kod dece sa poremećajem iz spektra autizma – Sanja Vuković, master defektolog – oligofrenolog, doktorand FASPER-a

11.20 – 11.40 Crvene zastavice u ranom razvoju govora – Zorica Georgijević Kaćanski, diplomirani logoped, master defektolog

11.45 – 12.00 Nikolina Radosavljević, roditelj @beleske_jednog_andre

12.00-12.50 KOKTEL PAUZA

DRUGA SESIJA

12.55 – 13.15 Senzomotorni razvoj deteta – uticaj senzorne integracije na motorni razvoj i odstupanja u razvoju zbog senzorne disfunkcije – Marija Radovanović, diplomirani defektolog, terapeut SI

13.20 – 13.40 Intervencije u cilju podrške deci sa govorno-jezičkim poremećajem – Lidija Ristić, magistar logopedije, reedukator psihomotorike

13.45 – 14.05 Sa tehnologijom na Vi u ranom rastu i razvoju kod dece – Kosana Tojić, spec. edukator i rehabilitator, reedukator psihomotorike

14.10 – 14.30 Uloga igre u razvoju egzekutivnih funkcija – Marija Ršumović, master defektolog, Marte Meo praktičar

14.35 – 14.50 Katarina Milovanović, roditelj @atipicnamama

14.50 – 15.30 PANEL DISKUSIJA – Rana intervencija danas

15.30 – 15.45 ZAVRŠNA REČ I ZATVARANJE KONFERENCIJE