Marija Radovanović

Marija Radovanović, diplomirani defektolog, terapeut senzorne integracije

Jedan od osnivača defektološko-psihološkog centra “Fido centar” u Novom Sadu. Sertifikovani terapeut senzorne integracije; završen osnovni bazični kurs Montesori programa.
Učesnik i posetilac mnogih edukacija, seminara, konferencija i naučnih skupova. Pored individualnog rada sa decom sa teškoćama u razvoju, voditelj je i grupnih radionica u cilju poboljšanja socio-emocionalnih sposobnosti i aktivnosti svakodnevnog života.

Posebna sfera interesovanja jeste uticaj senzorne integracije, kao i igre na razvoj dece ranog uzrasta.

Jelena Ćirković

Jelena Ćirković, diplomirani defektolog, praktičar Sherborne metode

Jedan od osnivača defektološko-psihološkog centra “Fido centar” u Novom Sadu. Sertifikovani praktičar Sherborne Developmental Movement metode; završen osnovni bazični kurs Montesori programa.
Učesnik i posetilac mnogih edukacija, seminara, konferencija i naučnih skupova. Pored individualnog rada sa decom sa teškoćama u razvoju, voditelj je i grupnih radionica u cilju poboljšanja socio-emocionalnih sposobnosti i aktivnosti svakodnevnog života.

Posebna sfera interesovanja je stimulacija razvoja i rana intervencija kod dece sa dijagnozom autističnog spektra.

Kosana Tojić

Kosana Tojić, specijalni edukator i rehabilitator, reedukator psihomotorike

Sertifikovani reedukator psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. Dr Svetomir Bojanin; sertifikovani praktičar pedagoškog metoda Marije Montesori i njegove primene u vaspitno-obrazovnom radu; voditelj edukativnih radionica za defektologe i roditelje; osnivač Edukativnog kabineta „Sa defektologom na ti“ u Bijeljini; osnivač „Defektološko-logopedskog centra – Rani rast i razvoj“ u Bijeljini; defektolog u posebnom odeljenju.

Posebna sfera interesovanja je rana intervencija dece sa kasnjenjima u razvoju i teskocama u razvoju, kao i uticaj ekrana na rani rast i razvoj.

Lidija Ristić

Lidija Ristić, magistar logopedije, reedukator psihomotorike

Sertifikovani reedukator psihomotorike u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji po modelu prof. Dr Svetomir Bojanin; sertifikovani praktičar pedagoškog metoda Marije Montesori i njegove primene u vaspitno-obrazovnom radu; saradnik Muzičke radionice „Čarolija“; osnivač Logopedskog centra „Tvoj logoped“ u Bijeljini; osnivač „Defektološko-logopedskog centra – Rani rast i razvoj“ u Bijeljini; voditelj edukativnih radionica za roditelje i stručni saradnik u redovnoj osnovnoj školi.

Posebna sfera interesovanja je rana intervencija kod dece sa govorno-jezičkim kašnjenjima.

Marija Ršumović

Marija Ršumović, master defektolog, Marte Meo praktičar

Sertifikovani Marte Meo praktičar; sertifikovani praktičar pedagoškog metoda Marije Montesori i njegove primene u radu sa decom sa teškoćama u razvoju; sertifikovan praktičar za primenu asistivne tehnologije – Cboard, „Za svako dete glas“; voditelj edukacija za defektologe i roditelje; defektolog IRK „Moj način“ – EK „Pitajte defektologa“ u Beogradu; autor bloga http://www.pitajtedefektologa.com i digitalnog priručnika „Igrom do znanja“.

Posebna sfera interesovanja je uticaj igre na rani rast i razvoj, kao i pružanje podrške razvoju kroz igru i iskustveno učenje – učenje kroz igru.

Zorica Georgijević Kaćanski

Zorica Georgijević Kaćanski, diplomirani logoped, master defektolog

Nastavnik individualne nastave-logoped u ŠOSO “Bratstvo” u Bečeju; osnivač edukativnog centra “DETECT”; posetilac mnogobrojnih seminara, konferencija, stručno-naučnih skupova, tribina, obuka i kurseva iz sfere defektologije, kao i samog dečijeg razvoja; voditelj radionica i priredbi za decu i odrasle na temu komunikacije i značaja upotrebe znakovnog jezika.

Posebna sfera interesovanja je razvoj govora dece na uzrastu od rođenja do 6. godine

Sanja Vuković

Sanja Vuković, master defektolog – oligofrenolog, doktorand Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu

Osnovne i master studije završila na odseku oligofrenologija – specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, na kome trenutno završava i doktorske akademske studije; osnivač Centra za edukaciju i ranu intervenciju „ACADIA“ u Beogradu. Osim neposrednog rada sa decom, održala je preko 15 seminara u oblasti rane detekcije autizma, primene specijalne edukacije i izrade individualnog obrazovnog plana.

Posebna sfera interesovanja je rana intervencija kod dece sa poremećajem iz spektra autizma.

Gosti predavači:

Katarina Milovanović, roditelj, autor stranice @atipicnamama

Nikolina Radosavljević, roditelj, autor stranice @beleske_jednog_andre